Ателие по изобразително изкуство

В разработка.

Ателие по приложно изкуство

Заниманията в ателието се провеждат в събота или неделя по предварителна програма и график, които обявяваме за всеки месец.
Предлагаме ви един час на забавление и творчество.
Цена за участие в едно занимание – 9 лв.

Ето какво предлагаме за месец май:
ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯТА В АТЕЛИЕ „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО”
МЕСЕЦ МАЙ

5 май събота - 10 часа
Тема: Това съм аз – изработване на колаж

12 май събота - 10 часа
Тема: Птичета – изработване на стилизирани модели от текстил

20 май неделя -10 часа
Тема: Моето име  (Моята буква) – изработване на елемент за декорация на стая

Театрално ателие

В разработка.