ЗАНИМАЛНЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

За ученици от  първи  до седми клас
Включва подготовка на домашната работа по английски език и допълнителни занимания
Малки групи  и индивидуален подход
Забавни познавателни игри и състезания,  свързани с развитието на паметта и мисленето
Богата информация за бита, културата и традициите на англоезичните държави
Преподавател с  14-годишен педагогически стаж и специализация по английски  език в OXFORD HOUSE COLLEGE –ЛОНДОН,АНГЛИЯ

ТАКСА
 Месечна такса за две занимания седмично с продължителност два учебни часа -  48 лв.