КОНТАКТ:
Гр. София,
Ул. „Любен Каравелов” 54, ет. 2

Тел.: 980 98 67,
0887 254 504


Занималня по английски език: 0888 254 773
E- mail:

www.nievrabchetata.bg